Komenco

 

39a Datreveno de Chilia Esperanto-Asocio

 

La ventonta sabato 27a de majo 2017, che Amunátegui 819 ( trinkejo), geesperantistoj kaj interesuloj pri la Internacia Lingvo Esperanto, kunvenos ekde la 16ptm ghis eble 22ptm, por festi la 39an datrevenon de la Chilia Esperanto-Asocio. Oni havos allogajn kaj buntajn aktivecojn por praktiki kaj lerni la lingvon Esperantan, kaj malgrandan recepcion por poste kune iri manghi picojn en proksima picejo. Ni atendas vin! 

 

 

tefa

 

 

 

SOMERA ESPERANTO TENDARO ALPROKSIMIĜAS

 

Inter la 17a kaj 19a de februaro 2017 okazos la 7a versio de nia Somera  Esperanto-Tendaro, kies sidejo estos Hacienda Picarquin. Ĉifoje la renkontiĝo estos vera tendaro, do zorgu pri via dorsosako, tendo, kuirejoj, lampoj ktp. Ne forgesu ion!!!

La kosto estos je  $4.500 po persono tage ( US$6,7 - 6,3 Euroj - ), kio inkluzivas eblecojn uzi duŝojn kun varma akvo, kaj naĝejoj. Partoprenontoj devos mem kuiri siajn manĝaĵojn, do oni devas organizi grupojn por disdoni kontribuaĵojn kaj tiel fari pli malmultekostajn manĝaĵojn. Sed eblas manĝi  ekster la kampadejo je iom pli alta kosto!!!

ALIĜU ĈI TIE

 

MEMALVOKIĜO AL ĜENERALAJ ASAMBLEOJ DE ĈESPA KAJ ĈEJO

AŬGUSTO 6a kaj 7a, 2016

La venontan sabaton 7an kaj dimanĉon 8an de aŭgusto 2016, ĉe la Kultura Centro de Kilukuro ( Santiago) okazos la 10a Ĉilia Kongreso de Esperanto.  Dum ĝi, je la 17a horo ptm oni okazigos la Ĝeneralaj Asambleoj de ĈESPA kaj ĈEJO.

La Kongreso komencos sabate je la 13.30 ptm ĝis la 19 ptm; kaj dimanĉe ekde la 9a ĝis la 15a ptm.

Las Asambleas Generales de la Asociación Chilena de Esperanto y de Juventud Esperantista de Chile, se llevará a cabo el día sábado, a las 17 hrs.

Aliĝu per jena formularo. Ni atendas vin

SOLENA INAŬGURO DE LA 101a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

NITRO, SLOVAKIO, JULIO 2016

Ni invitas vin aspekti la solenan inaŭguron de la 101a Universala Kongreso de Esperanto, kiu komencas je la minuto 49 proksime. La venontaj UK-oj okazos en Seŭlo 2017, kaj Lisbono 2018.

Disponeblas la Bultenon BOLETÍN ESPERANTO-NOTICIAS

 

Jam disponeblas la hispanlingvan bultenon de nia Landa Asocio. Oni povas legi ĉi tie

BULTENO ESPERANTO-NOTICIAS ELŜUTEBLAS

Jam disponeblas la hispanligva eldono de la informilo de Chilia Esperanto-Asocio. Vi povas elshuti ghin el tiu chi ligo.

 

SUKCESA SOMERA ESPERANTO-TENDARO 2016

 

Participantes del campamento
Inter la 19a kaj 21a de februaro 2016, okazis la 6a versio de nia jam tradicia Somera Esperanto-Tendaro. Ĝin partoprenis 17 homoj, el kiuj 15 estis el Ĉilio, kaj geedzoj el Ŝanĝhajo, Ĉinio, kiuj rekte flugis al Ĉilio nur unu tago antaŭ la tendaro. La partopreno de Chao kaj Anĝelino loĝos en Ĉilio por studi la hispanan lingvon, sed helpis al niaj novuloj kaj esperantistoj, kiuj neniam antaŭe havis ŝancon praktiki Esperanton kun eksterlandanoj, tuj babili Esperanton post kelkaj lecionoj kaj almenaŭ scii bazajn informojn de la partoprenintoj.
Ni uzis taŭgan salonon por la malfermo kaj kursoj, malgraŭ tio ke ĝi ne havis klimatizilon. Pikarkin' estas grandega, varmega kaj humida loko, sed ni ĝuis la etoson, kaj ĝis nun la plej mojosan esperantan eventon someran  iam organizita en Ĉilio kaj invitas aliajn partopreni en la 7a versio venontjare.
Jen la fotaro

 

 

NI STARIGOS NOVAN BIBLIOTEKON

Kiel vi scias, nia asocio ne havas propran sidejon, kaj pro tio oni babilis kun diversaj institucioj por esplori la eblecon starigi tie nian novan bibliotekon kaj permesi la eliron al esperantaj edonaĵoj. La knversacioj glate iras, kaj pro tio ni petas al vi, se vi havas librojn, brŝurojn en aŭ pri Esperanto, kiujn vi ne plu uzas, bonvolu kontaktu nin, kaj tiel ampleksigi nian novan bibliotekon.

Krome, ĉe la Biblioteko de Santiago, kiu apartenas al la landa reto de bibliotekoj oni permesis al vi sendi bitigitajn eldonaĵojn en Esperanto, kiuj ili disponigos al ĉiuj en la reto, kaj ni jam pretigas tion.. 

FELIĈAN ZAMENHOF TAGON

 

Zamenhof Tago estas grava tago por la esperantista komunumo, kaj oni festas ĝin per aĉeto de libroj en Esperanto, kaj per kuvenoj ĉie tra la mondo.

 

HISPANLINGVA BROŜURO POR PROPAGANDI ESPERANTON

Ni eldonis hispanlingvan informilon pri Esperanto, tradukita el la franca, kies nomo estas "Esperanto en via Poŝo". Ĝi estas preskaŭ eta kurso kaj vortareto, kaj ĝi enhavas retadresojn de ĈEJO kaj ĈEspA kaj ankaŭ donas eblecon por skribi sur ĝi, adreson de la loka klubo aŭ esperantisto.

elŝutu ĝin ĉi tie.

 

POLA TRAJNLINIO RICEVOS NOMON "ESPERANTON"

 

 

Los ferrocarriles polacos mediante votación han escogido denominar "Esperanto" a un tren interciudades. El tren correrá entre Varsovia y Byalistok, ciudad natal del iniciador del idioma internacional.   

 

DUOLINGO STARIGAS KURSON DE ESPERANTO

 

  

Pli ol 100.000 homoj aliĝis en la unua monato al la Kurso de Esperanto en  DUOLINGO, kiu estas tre fama ttt-ejo por lerni lingvojn senkoste Ĝis nun la kurso disponeblas por homoj, kiuj parolas la anglan lingvon; sed baldaŭ ĝi estos disponebla en la hispana kaj portugala lingvoj.

TAGO DE LA PATRUJO: 18 DE SEPTEMBRO 

 

Ĉilio  dum sia historio de 205 jaroj,  havis 3 malsamajn flagojn, kiuj ni montras ĉi tie:

 

Malnova Patrujo( 1812-1814) 

 

Nova Patrujo ( 1814 - 1817) 

 

Nuntempa ( 1817 - hasta ahora)

 

KURSO DE ESPERANTO EN SUDA UNIVERSITATO  DE ĈILIO

 

Curso Esperanto Universidad Austral

Ekde la 30an de Septembro, en la Suda Universitato de Ĉilio  okazos Ateliero pri Esperanto. Instruos Profesoro  Marcos Salas, kiu estas longtempa esperantisto kaj eklernis Esperanton antaŭ 33 jaroj ankaŭ tie. Tio ĉi estas la dua fojo, ke Profesos Salas instruas nian lingvon tie!!!   La 6an de Septembro okazos informa sesio  pri la lingvo, sia movado kaj kulturo ĉe Sala de Audiovisuales 2,  Dua Etaĝo, Edificio Naval, Campus Miraflores, Valdivio.

 

Geesperantistoj en Santiago kunveniĝis

Sabate la 22an de aŭgusto, ĉe " la trinkejo"  lokita en Amunátegui 810, Santiago Centro,  kunvenigis kelkajn geesperantistoj el Santiago, kaj simpatiantoj kaj komencantoj. Ĉifoje ni havis la ŝancon renkonti Joaquin Rosillo el Meksiko kaj la rusa ukrajndevena esperantisto  Volodia Miroshnychenko  kiu jam de unu jaro loĝas en Ĉilio sed ne aktivis ĝis tiam en nia movado ĉilia. 

participantes

 

100a Universala Kongreso de Esperanto, Lillo, Francio

 

Ekde la 25a de julio kaj ĝis la 1a de aŭgusto de 2015 okazos la 100an Universala Kongreso de Esperanto, kun la temo " Lingvoj, Artoj kaj Valoroj en la Interkultura Dialogo". Jam aliĝis 2.500 personoj el 82 landoj, kiuj ĝuos la sperton sen tradukistoj nek interpretistoj. La malferma ceremonio estos dissendota tra la reto. Vizitu la oficialan ttt-ejon en http://www.lve-esperanto.org/lille2015/ aŭ jenan  http://blog-bilinguisme.fr/produits/uk2015malfermo/ 

 

 

tutplena elsendo de la Solena Inaŭguro de la 100a UK ( vidu ekde la minuto 35, nenio gravas antaŭ tiu minuto!!!)

 

 

Kie troviĝas esperantistoj en Ĉilio? 

 

Pro iniciato de la Instituto Fina Venko, kiu invitis starigi mapojn de geesperantistoj laŭlande, ni komencis starigi nian propran mapon; tiel oni faciligos la taskon renkonti homojn kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj tiuj kiuj jam parolas la lingvon. Oni povos uzi ĝin por disvastigi la ideon pri Esperanto, kaj montri, ke geesperantistoj ja ekzistas en Ĉilio, kaj kie ili loĝas. Subite ie aperos iun kiu parolas la lingvon, kaj ni tute ne sciis pri ŝi/li!!. Nia mapo enhavos kaj tiuj kiuj loĝas en Ĉilio kaj tiuj ĉilianoj kiuj loĝas eksterlande kaj parolas esperante. Jam aliĝis al ĝi 47 homojn!!!

Por aliĝi kaj aperi sur la mapon : http://bit.ly/ingresa-al-mapa 

Por vidi la mapon: http://bit.ly/mapaCLeo

 

 

Pro Esperanto Ĉilia Esperantisto Vojaĝos Al Ĉinio!!

 

Jes! Kelkuloj diras, ke Esperanto ne estas taŭga lingvo; ke ĝin neniu parolas, kaj estas perdo da tempo lerni ĝin. Sed vojaĝo al Ĉinio pro video organizita de la Esperanta Sekcio de Ĉina Radio Internacia, kaj produktantoj de teo, ne estas afero simpla. Gefratoj  Cynthia kaj Francisco Conejera kaj du pliaj amikoj prezentis videon kun la nomo de Teo-Amo, kaj ilia laboro estis premiita per vojaĝo al Ĉinio!!! La venontan vendredon,  Cynthia kaj Franĉjo Conejera kaj parto de ilia familio vojaĝos aviandile dum 30 horojn por atingi la malproksiman landon Ĉinio kaj resti tie dum du semajnoj. Jen ilia video:

 

 

SOMERA ESPERANTO-TENDARO

 

Ekde la jaro 2010, ĉiujare dum la lasta semajnfino de februaro, okazas la Somera Esperanto-Tendaro, kiun partoprenas  ĉu personoj kiuj jam bone regas la Internacian Lingvon Esperanto, ĉu personoj kiuj tute ne parolas Esperanton, kaj volas eklerni ĝin. Per neformalaj instancoj en tenduma etoso, ni prezentas la esperantan etoson kaj la Esperantan Movadon, por tiuj kiuj eklernas la lingvon; kaj por tiuj kiuj jam iomete parolas, oni plibonigas sian konon. La tendaro okazas ĉe  Parque Campo Escuela Callejones, lokata en Komunumo  Graneros.  Ĉi-jare partoprenis 9 personoj el diversaj urboj kiel Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Santiago, Curicó kaj Concepción.

 

FESTADO DE ZAMENHOF-TAGO EN SANTIAGO

 

zamenhof tago

 

  •  
Free counters!

Estadisticas Gratis


Pagina siguiente: NCleanBlue